پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «راننده ماشین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصحاب سیارات، سائق سیاره

اعم

راننده

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 254