پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «هروی ، محمد بن عطاء الله ،767-829ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رازی هروی ، محمد بن عطاء الله؛ مولی شمس الدین هروی