پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رازی اصفهانی ، محمد بن عیسی ، - 253ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن رزین،محمد بن عیسی؛ ابوعبدالله اصفهانی،محمد بن عیسی؛ محمد بن عیسی بن ابراهیم بن رزین رازی

مشخصات فردی

نام: محمد

نام پدر: عیسی بن ابراهیم

لقب وکنیه: رازی، اصفهانی، تیمی، ابن رزین، ابوعبدالله

تاریخ ومحل تولد: ، ری

تاریخ ومحل وفات: 253ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

قاری، نحوی

استادان

نصیربن یوسف نحوی، خلادبن خالد، حسن بن عطیه، داودبن ابی طیبه، و…

شاگردان

فضل بن شاذان، حسن بن عباس، ابوسهل حمدان، محمدبن عبدالرحیم اصفهانی، و…

آثارعلمی

الجامع فی القرائات، العدد، الرسم فی القرآن، جوازقرائةالقرآن علی طریق المخاطبه

منابع

  • التمهید
  • غایةالنهایة
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین