پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن ابی حاتم ، عبد الرحمان بن محمد ، 240 - 327ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو محمد رازی ، عبد الرحمان بن محمد؛ رازی ، عبد الرحمان بن محمد؛ عبد الرحمان بن ابی حاتم محمدالرازی؛ عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الرازی

مشخصات فردی

نام: عبدالرحمن

نام پدر: محمدبن ادریس

لقب وکنیه: ابن ابی حاتم، تمیمی، حنظلی، رازی، شیخ الاسلام، ابومحمد

تاریخ ومحل تولد: 240ق، ری

تاریخ ومحل وفات: 327ق، ری

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه شافعی، مفسر، کلامی، محدث، قاری

استادان

پدرش محمدبن ادریس، ابوزرعه رازی، فضل بن شاذان نیشابوری، جعفربن منیررازی، احمدبن سنان قطان، احمدبن منصوررمادی، یونس بن حبیب اصفهانی، و…

سفرهای علمی

شام، مصر، اصفهان

آثارعلمی

آداب الشافعی ومناقبه، تفسیرالقرآن، الجرح والتعدیل، زهدالثمانیةمن التابعین، علل الاحادیث، المراسیل، اصل السنةواعتقادالدین، ثواب الاعمال، الردعلی الجهمیه، العلل المبوبه، و…

زندگی سیاسی واجتماعی

دارای جایگاه علمی درعراق، دوسفرحج همراه پدرخود

منابع

  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • ریحانةالادب
  • معجم المطبوعات العربیه