پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن مسکویه ، احمد بن محمد ، - 421ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو علی احمد بن محمد بن مسکویه؛ ابو علی مسکویه ، احمد بن محمد؛ احمد بن محمد بن یعقوب الرازی الاصبهانی؛ احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه؛ خازن مسکویه ، احمد بن محمد؛ رازی ، احمد بن محمد؛ مسکویه ، ابوعلی احمد بن محمد

مشخصات فردی

نام: احمد

نام پدر: محمد بن یعقوب

لقب وکنیه: ابن مسکویه ، رازی، مشکویه، اصفهانی، مسکویه، خازن ، ابوعلی

تاریخ ومحل وفات ودفن: 421ق، اصفهان، محله خواجو یا تخت فولاد

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

مورخ، فیلسوف، پزشک، ادیب

استادان

ابوطیب کیمیائی، ابن کامل، ابن خمار

شاگردان

ابوحیان توحیدی

سفرهای علمی

بغداد، اصفهان، شیراز

آثارعلمی

آداب العرب والفرس، تجارب الامم، ترتیب السعادات، تهذیب الاخلاق، جاویدان خرد، الفوز الاصغر، و...

زندگی سیاسی واجتماعی

متولی کتابخانه ابن عمید وعضدالدوله، ازمقربان بهاء الدوله بویهی

منابع

  • هدیةالعارفین
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین
  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی