پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابو الفتوح رازی ، حسین بن علی ، 470؟-554؟ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الفتوح نیشابوری؛ ابوالفتوح ، جمال الدین حسین؛ جمال الدین حسین بن علی رازی؛ خزاعی نیشابوری ، حسین بن علی؛ رازی ، ابوالفتوح حسین بن علی

مشخصات فردی

نام: حسین

نام پدر: علی بن محمد

لقب وکنیه: جمال الدین، نیشابوری، خزاعی، امام سعید، ترجمان کلام الله المجید، امام المفسرین، قدوةالمفسرین، ابوالفتوح

تاریخ ومحل تولد: حدود470ق، ری

تاریخ ومحل وفات ودفن: حدود554ق، ری، حرم عبدالعظیم حسنی

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، کلامی، مفسر

استادان

پدرش علی بن محمد، ابوالوفاعبدالجباررازی، حسن استرآبادی، حسن بن محمدطوسی

شاگردان

ابن شهرآشوب، شیخ منتجب الدین رازی، عبدالله بن حمزه طوسی

آثارعلمی

تفسیرروح الجنان، روح الالباب، حسنیه، یوحنا

زندگی سیاسی واجتماعی

زریه نافع بن بدیل خزاعی صحابی

منابع

  • ریحانةالادب
  • دائرةالمعارف تشیع
  • الکنی والالقاب