پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رادیو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رسانه صوتی

اعم

آلات مشترکه، رسانه صوتی- تصویری

وابسته

استماع رادیو خارجی، استماع طنز رادیو، اقرار در رادیو، حکم رادیویی حاکم، شنیدن آیه سجده از رادیو، شهادت از رادیو

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 30