پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «راجبه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رواجب

وابسته

دیه بندانگشت، نظافت ( پاکیزگی )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 5 : صفحه 569
  • کشف اللثام (ط ق) جلد 2 : صفحه 506