پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رؤیت هلال

وابسته

رؤیت هلال قبل از زوال، نماز عیدین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 352