پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رؤیت هلال با چشم مسلح

وابسته

تلسکوپ، رؤیت هلال با دوربین

== منابع ==magshow.php?kind=190

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 438