پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

انفراد در رؤیت هلال: اگر شخصی به تنهایی هلال ماه رمضان و شوّال را رؤیت کند، روزه و افطار، تنها بر همو واجب است و تنها با خبر دادن او، حلول ماه برای دیگران ثابت نمی‌شود.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 703

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رؤیت هلال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهلال ( رؤیت هلال )

اعم

مثبتات هلال، نگاه

اخص

رؤیت هلال با چشم مسلح، رؤیت هلال در هوای ابری
به لحاظ اتحاد و اختلاف در افق:
رؤیت هلال در بلاد غیر هم افق، رؤیت هلال در بلاد هم افق
به لحاظ زوال:
رؤیت هلال بعد زوال، رؤیت هلال قبل از زوال

وابسته

استبصار ( فقه )، استهلال ( دیدن ماه )، اسلام بعد رؤیت هلال فطر، افق، انفراد در رؤیت هلال، بینه رؤیت هلال، تواتر رؤیت هلال، ثبوت هلال، حکم به هلال، روایات رؤیت، شاهد رؤیت هلال، شهادت به رؤیت هلال، شهادت و قسم به رؤیت هلال، شیاع رؤیت هلال، هلال، وقوف در عرفات با رؤیت هلال

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رؤیت هلال به زیرصفحه رؤیت هلال/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=183index.php?catid=50

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 267
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 92
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 352
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 48، 157
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 17، 29، 153، 176، 240، 317
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 703
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 254