پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رؤیا ( فقه )

وابسته

بیمار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 13