پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رأفت به زانی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دل سوزی برای زانی

اعم

رأفت ( فقه )

وابسته

حد زنا ( فقه )، شفاعت در حدود

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 47