پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

جنایت حیوان: نگهداری و مهار کردن حیوان مهاجم - که به دیگران حمله می‏کند، مانند سگ هاری که گاز می‏گیرد یا قاطری که لگد می‏زند - بر صاحبش واجب است و در صورت اهمال، ضامن جنایت آن است و اگر کسی در مقام دفاع از جان یا مال خود در برابر چنین حیوانی، آسیبی به آن برساند، ضامن نیست؛ امّا اگر آسیب جنبه دفاعی نداشته، بلکه به انگیزه‏ای دیگر) مثلا انتقام (صورت گرفته باشد، آسیب زننده ضامن است.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 410

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جنایت حیوان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جنایت دابه

اعم

احکام حیوان، جنایات

اخص

جنایت حیوان اجاره‌ای، جنایت حیوان مهاجم، جنایت سگ
به لحاظ ابزارجنایت:
جنایت حیوان با پا، جنایت حیوان با دست، جنایت حیوان با سر
به لحاظ روز و شب:
جنایت حیوان در روز، جنایت حیوان در شب
به لحاظ همراه:
جنایت حیوان با سائق، جنایت حیوان با سوار، جنایت حیوان با قائد

وابسته

جنایت انسان، حفظ حیوان مهاجم، حیوان ( فقه )، ضمان جنایت حیوان، ضمان دیه

== منابع ==magshow.php?kind=200

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 161
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 44 : صفحه 55
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 276
 • تحریرالمجله جلد (2-1) : صفحه 150
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (567-568)، 568
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 207
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 28، 60، 102، (123-126)، 125، 138، 145، 146، 249، 300، 301
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 477، 499، 500، 514
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 256، 257
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 410
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 368، (424-372)
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 250
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 364، 365
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 21 : صفحه (79-86)، (80-86-66)، 82، 87
 • مهذب الاحکام جلد 29 : صفحه 142