پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین مقدار، شرایط مزارعه

وابسته

زمین مزارعه

منابع

  • الفقه جلد 54 : صفحه 291
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 59
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 73