پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط شرکت عقدی

وابسته

مال الشرکة

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 19