پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ادرار شیرخوار

وابسته

ادرار دختر شیرخوار، شیرخوار ممسوح، ممسوح ( فاقد آلت و خصیه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 166