پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن محرمات

اخص

آشامیدن اضطراری متنجس، آشامیدن اضطراری نجس

وابسته

آیات اضطرار، اضطرار ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 348
  • الفقه جلد 77 : صفحه 16، 25
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 169
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 443