پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن اضطراری ادرار

وابسته

آشامیدن اضطراری ادرار نجس، ادرار پاک

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 443