پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن ادرار

اخص

آشامیدن اضطراری ادرار پاک، آشامیدن اضطراری ادرار نجس

وابسته

آشامیدن اضطراری نجس، آیات اضطرار

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 288
  • جواهرالفقه : صفحه 209
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 443