پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن، محرمات آشامیدن

وابسته

پوست مردار

منابع

  • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 229، 231
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (401-402)