پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

قرآن ( علوم قرآنی )

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 475