پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن، مستحبات آشامیدن

وابسته

ظرف تمیز

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 237