پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن

وابسته

برنج ( فلز )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 330