پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن ادرار حلال گوشت

وابسته

ادرار شتر، استشفا با ادرار شتر

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (17-22)
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 40