پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن ادرار

اخص

آشامیدن ادرار شتر، آشامیدن ادرار گاو، آشامیدن ادرار گوسفند

وابسته

آشامیدن ادرار حرام گوشت، ادرار حلال گوشت، معالجه با ادرار

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (17-22)
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 40