پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن

اخص

آشامیدن اضطراری ادرار
به لحاظ حلیت و حرمت گوشت:
آشامیدن ادرار حرام گوشت، آشامیدن ادرار حلال گوشت

وابسته

ادرار ( عین )

منابع

  • الانتصار : صفحه 427
  • الفقه جلد 76 : صفحه 275
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 346
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 443
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 40