پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب

وابسته

آب ولرم

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 36
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 483