پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب، تصرف در آب نهر بزرگ

وابسته

آب نهر بزرگ

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 26
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 412