پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب

وابسته

کعبه

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه (344
  • الفقه جلد 77 : صفحه 239