پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب، مستحبات حج

وابسته

آب زمزم، تبرک به آب زمزم ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آشامیدن آب زمزم به زیرصفحه آشامیدن آب زمزم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الجامع العباسی : صفحه 345
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 262، 328
 • الفقه جلد 77 : صفحه 239
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 361
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 6 : صفحه 469
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 206، 272
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 411
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 509
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 578
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 165، 376
 • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 398