پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب انگور

وابسته

آب انگور نجوشیده، آشامیدن آب انگور جوشیده

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 166
  • توضیح المسائل : صفحه 474