پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب میوه

اخص

آشامیدن آب انگور جوشیده، آشامیدن آب انگور نجوشیده

وابسته

آب انگور

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 320
  • الفقه جلد 76 : صفحه 238
  • الفقه جلد 77 : صفحه 7
  • توضیح المسائل : صفحه 474
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 29
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 129