پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آروغ زدن ( فقه )، مکروهات نماز

وابسته

نماز گزار

منابع

  • الکافی فی الفقه : صفحه 125
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 92