پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آروغ زدن ( فقه )، مکروهات خوردن

وابسته

آسمان ( فقه )

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 340، 341
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 465