پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب نماز جماعت ( فقه )، احکام نماز جمعه

اخص

محرمات نماز جمعه، مستحبات نماز جمعه، مکروهات نماز جمعه، واجبات نماز جمعه

وابسته

نماز جمعه ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 209
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 133
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 388