پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب ( رفتار شایسته )

اخص

مستحبات ذبح، مکروهات ذبح

وابسته

ذبح

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آداب ذبح به زیرصفحه آداب ذبح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه (196-199)
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 86
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (151
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 11
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 222