پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آداب خوردن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آداب مائده ( فقه )

اعم

آداب ( رفتار شایسته )، احکام خوردن

اخص

محرمات خوردن، مستحبات خوردن، مکروهات خوردن

وابسته

آداب آشامیدن ( فقه )، خوردن

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 65
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه (118-122)
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 86
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 315
  • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه (365
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (447
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه (389