پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب ( رفتار شایسته )

اخص

مکروهات استحمام
به لحاظ ذکر:
دعا در حمام، قرائت قرآن در حمام
به لحاظ مصادیق:
ریختن آب سرد روی پا، شستن سر با گُل خطمی، نوره کشیدن هر دو هفته
به لحاظ پوشش:
پوشش عورتین در استحمام، پوشش لنگ در حمام

وابسته

آمیزش در حمام، استحمام ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آداب استحمام ( فقه ) به زیرصفحه آداب استحمام ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 18 : صفحه 158
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 1 : صفحه 69