پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب ( رفتار شایسته )، احکام محتضر

اخص

مستحبات احتضار ( فقه )، مکروهات احتضار

وابسته

احتضار ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 3 : صفحه 360
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 281
  • فقه الصادق (ع) جلد 2 : صفحه 310