پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آخر وقت نماز، وقت نماز ظهر

وابسته

اول وقت نماز ظهر، وقت اختیاری نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه (131-132)