پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب کشمش

وابسته

آب کشمش جوشیده

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 36