پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب چاه، آب مملوک

وابسته

آب مباح

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 216-17، 217
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه (505-506)
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 282