پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب

وابسته

آب نجس، اشتباه آب مضاف با مطلق، وضو با آب پاک

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آب پاک به زیرصفحه آب پاک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • توضیح المسائل : صفحه 93
  • مجمع المسائل جلد 1 : صفحه 30