پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب، احکام مسجد

وابسته

استفاده شخصی از آب مسجد

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 372