پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب جاری

وابسته

احیای قنات، بیع آب قنات، تدلیس در آب قنات

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (216-217)
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 282