پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب غیر کافی رفع حدث، احکام وضو

وابسته

آب غیر کافی غسل

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه (92-93)