پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آب، احکام طهارت

اخص

آب غیر کافی رفع حدث، آب غیر کافی رفع خبث

وابسته

عدم آب

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 105
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه (92-93)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 218
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 321