پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آب غسل: آب قابل استفاده برای غسل.

از آن در باب طهارت بحث شده است.

آب غسل (--» غسل) باید پاک، مطلق (--» آب مطلق) و مباح باشد و در شستن نجاست استفاده نشده باشد 1 (--» غساله) .

در صورت در اختیار نداشتن آب برای غسل، تهیه آن از راه‌های ممکن مانند خریدن و قرض کردن 2 واجب است، امّا در این که تهیّه آب غسل همسر در غسل‌های جنابت، حیض و نفاس و در صورت نیاز، گرم کردن آن، بر عهده شوهر است یا نه، اختلاف است. 3 مستحب است آب غسل ترتیبی به اندازه یک صاع (تقریبا سه کیلوگرم) باشد 4 (--» صاع) .

1 - العروة الوثقی 1 300.

2 - توضیح المسائل مراجع م 666.

3 - مستمسک العروة 3 107 - 108.

4 - جواهر الکلام 3 119.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 87

اصطلاح‌نامه

اعم

آب، احکام غسل

اخص

آب غسل زوجه، آب غسل کنیز

وابسته

آب ظرف نقره، اطلاق آب، خرید آب غسل میت، دسترسی متیمم به آب، ریختن آب غسل بعد از وقت، ریختن آب غسل قبل از وقت، طهارت آب غسل، طهارت با آب مباح، غسل با آب غصبی، غسل با آب مضاف، غسل در حوض مدرسه، غُسل، مقدار آب غسل، مکان ریزش آب غسل

منابع

 • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 5 : صفحه 513
 • الفقه جلد 10 : صفحه 176، 180
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 42
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 391
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 73
 • توضیح المسائل : صفحه 65، 68
 • حواریات فقهیه : صفحه 97
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 87
 • کلمة التقوی جلد 1 : صفحه 147
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 103، 353
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 136
 • مصباح المنهاج-طهارة جلد 3 : صفحه 546
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 84، 251
 • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 8