پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب سبزیجات

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه (37-38)